söndag 27 januari 2013

Press-release från Visionsmötet

Onsdag 23 jan hade vi ett nytt visionsmöte på Teaterbaren. Även i år var vi
40-50 personer som samlades för att summera vad vi har gjort tillsammans det
senaste året och bestämma vad vi ska göra under 2013. På 4½ intensiva timmar
gjorde församlingen ett fantastiskt jobb och vi har tagit fram nya mål för
2013, det var ett möte med en stor och härlig energi! Vi har tagit en del
kort som kan användas, se bilaga.

Med på mötet var Visit Orsa, Grönklittsgruppen, Handla i Orsa, Siljan
Turism, Orsa kommun, Go4 Orsa, SCoTT, Orsayran, Siljan Buss och många andra
turismaktörer. Dessutom var det många föreningar representerade, en härlig
bredd i deltagandet!

Vi pratade om vad som hade hänt sen förra året, vad vi beslutade vid det
förra mötet, att vi hade genomfört det vi sa då (ta fram en gemensam profil,
rigga en marknadskampanj och en gemensam plattform för samarbete).
Vi konstaterade också att vårt samarbete lett fram till en 20-procentig
ökning av antalet gästnätter i Orsa under perioden maj-sept.

Utifrån det vi kom fram till förra gången bestämde vi inom vilka områden vi
skulle arbeta och vilka aktiviteter vi ska prioritera under 2013 (i
prioriteringsordning):

1. Samordning-samverkan (ta fram gemensamma program, utveckla nya produkter,
öka samverkan ännu mer mellan Grönklittsgruppen och övriga aktörer, nya
evenemang i lågsäsong, mm)

2. Marknadsföring- Rigga en ny sommarkampanj (bestämma inriktning, målgrupp,
kringprodukter, samverkan, mottagande, mm)

3. Utveckla hur vi informerar- både varandra och andra
(företag/föreningar/allmänhet) om hur utvecklingsarbetet fortskrider, bjuda
in till samverkan och berätta vad som händer.

4. Genomföra ett arbete kring "struktur i vårt värdskap" (information på
flera språk, var turismaktörerna kan hitta information, öppettider, göra det
lättare för besökare att hitta rätt (såväl fysiskt som information).

5. Centrum- identitet. Att vår "gemensamma entré" Orsa Centrum visar upp
Orsas unika identitet på ett tydligt och välkomnande sätt.

Vi gjorde en öppen inbjudan till alla deltagare att hoppa med och jobba i
"Turismgruppen" och fick direkt nya anmälningar. Turismgruppen summerade sen
dagen med att säga följande:
"Orsa är unikt. Vi har vilja, engagemang och en tro på oss själva att vi kan
och ska lyckas. Tillsammans tar vi nu nya kliv framåt!"

Till sist tackade Turismgruppen för mandatet att fortsätta jobbet att
koordinera arbetet med att utveckla Orsa som destination. Vi tackade också
den fantastiska moderatorn Per Wester för hans sätt att leda workshopen,
Orsa kommun för riggandet, Britt-Liz Jönsson på Teaterbaren för gott
värdskap och alla närvarande för ett härligt engagemang. Sen gick vi ut i en
härlig januarisol, styrkta och hoppfulla av mötet och med ett spännande
arbete framför oss.

Turismgruppen i Orsa (Visit Orsa, Grönklittsgruppen, Handla i Orsa, Siljan
Turism, Orsa kommun, Go4 Orsa, SCoTT, Orsayran, Siljan Buss)Skrivet av: Ola Granholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar